top of page

Ceremonie Zat & Zon

Kom op zaterdag en maak een adem benemende reis met elkaar.

Het programma ziet er als volgt uit:

Op zaterdagmorgen komen we om 12.30 samen op de Nijverheidsweg 7 in Culemborg. We starten dan met de briefing, waarbij we uitleggen wat je kunt verwachten en hoe het werkt, en waarbij ook al je vragen beantwoord kunnen worden. Dit duurt ongeveer drie kwartier tot een uur.
Hierna beginnen we met de ceremonie, deze duurt tussen de 5 en 8 uur. Jullie worden de gehele tijd goed begeleid en kunnen gerust zijn, dat je in goede handen bent. We gaan goed voor jullie zorgen, zodat jij je helemaal kunt focussen op je innerlijke reis. 

Na de innerlijke reis, iedereen op zijn eigen tempo, krijg je een gezonde soep en een lichte (vegetarische) maaltijd. De ervaring leert, dat mensen vaak moe zijn en op tijd willen gaan slapen. De slaapplaatsen zijn ook voor jullie klaargemaakt, je wordt volledig ontzorgd!

De volgende ochtend ontbijten we rond 08.00 uur en starten we rond 09.00 met de sharing. Dat betekent dat je de gelegenheid krijgt om met de groepsgenoten te delen wat je wil delen over je ervaring. Vervolgens maken we een mooie rustige wandeling langs de rivier de Lek. Voor de liefhebbers kunnen we een ‘Wim Hofman duik’ nemen of lekker naar de wolken staren of in stilte zijn met de natuur.
Als het regent, of als de groep daarvoor kiest kunnen we in plaats van wandelen ook een doek te maken (alle spullen staan klaar voor jullie), waarop je zonder woorden uiting kan geven aan je ervaring. Jullie kunnen deze aan de rest van de groep tonen en toelichten- voor zover en als- je dat wilt. Zo hebben we genoeg tijd voor- en met elkaar om weer rustig te landen. Dat zijn ook hele fijne momenten van dit weekend. Rond 11.30 op Zondag gaat iedereen weer naar huis. 

[English]

The program is as follows:

On Saturday morning we meet at 12.30 at the Nijverheidsweg 7 in Culemborg. We start with briefing, where we explain what to expect and how it works, and where all your questions can be answered. This takes about 45 minutes to an hour.
After this we start the ceremony, which lasts between 5 and 8 hours. You will be well guided the whole time and can rest assured, that you are in good hands. We will take good care of you, so you can focus completely on your inner journey. 

After the inner journey, everyone at his own pace, you get a healthy soup and a light (vegetarian) meal. Experience shows that people are often tired and want to go to sleep on time. The sleeping quarters are also prepared for you, you are completely relie

Ceremony Sat & Sun

Come on Saturday and take a breath-taking journey together.

The programme is as follows:

On Saturday morning we meet at 12.30 at the Nijverheidsweg 7 in Culemborg. We start with the briefing, where we explain what to expect and how it works, and where all your questions can be answered. This takes about three quarters of an hour.
Then we start the ceremony, which lasts between 5 and 8 hours. You will be well looked after the whole time and can rest assured that you are in good hands. We will take good care of you, so you can focus completely on your inner journey. 

After the inner journey, everyone at their own pace, you will get a healthy soup and a light (vegetarian) meal. Experience shows that people are often tired and want to go to sleep in time. The sleeping places are also prepared for you, you will be completely relieved!

The next morning we have breakfast at 08.00 hrs and start the sharing at 09.00 hrs. This means that you will have the opportunity to share with your group mates what you want to share about your experience. Then we will take a nice quiet walk along the river Lek. If you like we can take a 'Wim Hofman dive' or just stare at the clouds or be in silence with nature.
If it rains, or if the group chooses to, instead of walking we can make a cloth (all materials are ready for you), on which you can express your experience without words. You can show it to the rest of the group and explain it - if and when you want to. In this way, we have enough time before and with each other to land quietly again. These are also very nice moments of this weekend. Around 11.30 on Sunday everyone goes home again. 

[English]

The program is as follows:

On Saturday morning we meet at 12.30 at the Nijverheidsweg 7 in Culemborg. We start with briefing, where we explain what to expect and how it works, and where all your questions can be answered. This takes about 45 minutes to an hour.
After this we start the ceremony, which lasts between 5 and 8 hours. You will be well guided the whole time and can rest assured, that you are in good hands. We will take good care of you, so you can focus completely on your inner journey. 

After the inner journey, everyone at his own pace, you get a healthy soup and a light (vegetarian) meal. Experience shows that people are often tired and want to go to sleep on time. The sleeping quarters are also prepared for you, you are completely relie

bottom of page