top of page

MindTravellers helpt Universiteit van Maastricht met onderzoek naar de effecten van Ayahuasca

Het is wetenschappelijk bewezen: bij een ayahuasca-ervaring ontstaan nieuwe verbindingen in het brein. Die leiden tot herevaluatie van herinneringen. En tot een betere kwaliteit van leven. MindTravellers doet mee aan dit baanbrekende onderzoek.


Ayahuasca | Mindtravellers

De Universiteit van Maastricht doet onderzoek naar de invloed van Ayahuasca op gezondheid en welzijn. Dr. Kim van Oorsouw, neuropsycholoog verbonden aan

deze universiteit, is betrokken bij onderzoek om de levensveranderde ervaringen met

Ayahuasca vanuit de wetenschap te verklaren. Wat gebeurt er precies in de

hersenen wanneer je onder invloed staat van het plantmedicijn? Onderzoek met

behulp van hersenscans heeft duidelijk gemaakt dat ayahuasca zorgt voor een

toename van activiteit in het gehele brein. Daardoor ontstaan nieuwe vertakkingen

en nieuwe verbindingen. Dat maakt het mogelijk gebeurtenissen uit het verleden te

herevalueren. Daarnaast worden de korte- en langetermijneffecten van Ayahuasca in

kaart gebracht. Recente uitkomsten maken duidelijk dat ayahuasca van positieve

invloed is op de levenskwaliteit en zorgt voor een afname van stress, angst en

depressie. Al na een na één ervaring met Ayahuasca kun je heel anders in het leven

komen te staan.


Het is echt een aanrader om dit filmpje te bekijken:
MindTravellers werkt mee aan het onderzoek!

Omdat Mindtravellers het onderzoek van de Universiteit van Maastricht toejuicht en

ons is verzocht om eraan mee te werken, zullen wij je vragen of je bereid bent om

vragenlijsten in te vullen. Natuurlijk staat het je vrij om niet mee te doen. Als je er wel

voor openstaat, zal je uitvoerig ondervraagd worden op verschillende onderwerpen.


Meedoen houdt het volgende in:

  • Je vult drie keer een online vragenlijst in: voor je ayahuasca-reis, dan zo snel mogelijk na je ayahuasca-reis (het liefst binnen een dag) en dan nog eens een maand na je ayahuasca-reis.

  • De vragen gaan over jouw persoon, de manier waarop je in het leven staat veranderingen na je ayahuasca-reis en aanhoudende effecten die je bemerkt. Ook bevatten de vragenlijsten enkele psychologische testen.

  • Het invullen duurt ongeveer 15 á 30 minuten per keer.

  • Je gegevens worden anoniem verwerkt.

  • Je kunt altijd stoppen met deelname.


Iedere deelname betekent een nuttige bijdrage aan nieuwe wetenschappelijke

inzichten!MindTravellers zou bijzonder graag in de toekomst deze onderzoeken verder uitbreiden

naar speciale groepen als gedetineerden, blinden, lichamelijk gehandicapten en terminale

patiënten. Zij kunnen, allen op een unieke manier, veel baat hebben bij een ervaring

met Ayahuasca. Bij terminale patiënten kan een dergelijke ervaring ertoe leiden dat

zij minder angstig worden voor de dood. Lichamelijk gehandicapten hebben de kans

een betekenisvolle reis te maken, waarbij ze niet gehinderd worden door hun fysieke

beperkingen. Datzelfde geldt voor blinden: ze zullen visuele visioenen kunnen

beleven, waardoor er een nieuwe wereld voor hen opengaat. Gedetineerden kunnen

inzichten opdoen over waar het fout ging en over hun eigen rol bij wat ze hebben

gedaan. Deze grote mogelijkheid tot totale zelfreflectie geeft mooie kansen van verbetering.

Creative Lively _edited.jpg
bottom of page